Vajon mi zajlik az óvoda falain belül?5 perc olvasási idő

Sokak hajlamosak azt gondolni, hogy az óvoda legfőbb feladata csupán annyi, hogy vigyázzanak napközben a gyerkekre, míg a szülők dolgoznak. Azonban a vigyázáson túl még számos nagyon fontos nevelési feladatot látnak el a jó óvodapedagógusok. Ha érdekel, vajon mi is zajlik az óvoda falain belül a színfalak mögött ebben a cikkben betekintést nyújtok nektek. Megismerhetitek, milyen főbb tevékenységek köré szerveződik egy óvodás gyermek élete, ezek mellett a foglalkozások fejlesztő hatásaira is kitérünk.

Positive interracial preteen kids in colorful t-shirts óvoda

A foglalkozások felépítése

Az ideális óvónő igyekszik az óvodai élet során egy témát, például a kertészkedést, minél sokszínűbben bemutatni a gyerekekenek. A természetvédelem témakörének bejárása során a gyerekek fát ültetnek az óvoda kertjében, olyan verset tanulnak, mely növényvilággal, állatokkal ismerteti meg őket,  illetve a kézműves foglalkozás során is a természetet helyezik a központba évszaknak megfelelően.

Az óvodai foglalkozások megtervezésekor az óvodapedagógus műveltségtartalmakat tart szem előtt, ezek közül a legfontosabbak: a mesélés, verselés, külső világ tevékeny megismerése, mozgás, munka jellegű tevékenységek, ének-zene, és kézműves foglalkozások. Ezekre a tevékenységekre tekinthetünk úgy is, mint az iskolai tantárgyakra, annyi különbséggel, hogy nem tanóra keretében valósulnak meg a foglalkozások, hanem az információátadás központjában a játékos megismerés áll, és természetesen itt nincs osztályozás.

Az óvodai foglalkozások fejlesztő hatása

A magyar óvodákban a gyermekek a verseken, dalokon, meséken keresztül megismerhetik a népi hagyományokat, szokásokat, ezek mellett a verselés, és a mesélés abban is segíthet, hogy feloldja a gyermek szorongását. De nemcsak a szorongásoldás és a népi hagyományok átadása valósul meg ezen tevékenység során, ugyanis a gyermek szókincse és kifejezésmódja is gazdagodik illetve a figyelem és koncentrációképessége is fejlődik.

A külső világ megismerése során a gyermekek bővítik ismereteiket a világról. Ebbe a kategóriába az ovis matek, méricskélés is beletartozik a környezet felfedezése mellett. A mozgás során fejlődik a gyermek állóképessége, ereje, testtartása.

Ezek mellett a sportjátékok kitűnő alkalmat nyújtanak arra, hogy megtapasztalják a gyermekek a versenyzés világát, kéz a kézben a győzelem vagy vereség megtapasztalásának élményét is. Ezáltal fejlődik a kudarctűrő képességük és sikerélményeik révén énképük csírája is növekedésnek indul, amely már a felnőtt életre készíti őket.

Az óvodában a munkára nevelést a következőképpen lehet elképzelni. Középső csoporttól kezdve a tízórai, ebéd, és uzsonna során, napi rendszerességgel kiválasztanak egy vagy több gyermeket, akik megterítenek, előkészítik az evőeszközöket, tányérokat, poharakat.

Ennek során alkalma nyílik a gyermekeknek arra, hogy megtapasztalja az önállóság, illetve a kötelességteljesítés érzését. Az ének-zene foglalkozások a gyermekek zenei ízlésvilágát formálják, a zeneszeretetét közvetítik és segítenek a harmonikus mozgásösszerendezésében, valamint az önkifejezést tanítják számára.

A kézműves foglalkozások kiváló alkalmat adnak arra, hogy a gyermekek finommotorikája fejlődjön, ezzel előkészítve az iskolai évek alatt elsajátítandó írás készségét. Az óvodáskor szenzitív periódusában ez kifejezetten fontos az agy megfelelő fejlődése érdekében.

Kedves Szülő! Ahogy olvashattad, az óvodai élet számos fontos funkciót ellát a gyermek életében. Amellett, hogy megóvják utódódat, amíg távol vagy, fejlődő szervezetét figyelemmel kísérve fizikai és szellemi fejlődését központban tartva gondoskodnak arról, hogy ebben az igen érzékeny periódusban a lehető legjobban bontakozhasson ki személyisége, erősségei és minél több élménnyel gazdagodjon. Nagy bizalom kell a gyermek óvodába adásához, hiszen a kicsi nagyon érzékeny és az őt érő élmények igen meghatározóak életkorában. Pont ezek miatt ajánljuk, hogy olyan intézményt és óvodapedagógus csapatot válasszatok, akiknek szkamiságában mélyen megbíztok.

Irodalomjegyzék:

B. Kis Attila, Gyekiczki István Győzőné (2013): Gyermekirodalom az óvodában. Elmélet és módszertan.

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/GYERMEKIRODALOM_AZ_VODBAN/index.html

Golyán Szilvia, Szarka Júlia (szerk.) (2015): Óvodai tevékenységi formák (foglalkozások) tervezete. Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar.

https://tamop2014.tok.elte.hu/dok/szakmai_anyagok/oravazlatok_tematervek_foglalkozasok/ovodai_tevekenysegi_formak_tervezete.pdf

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja. (2012) 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés Országos alapprogramjáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor

Ne hagyd ki a többi cikkünket sem!

https://blog.ovped.hu/category/ovodai-elet/

Szólj hozzá! Mi a véleményed?